Futsal v Žiline

Športová hala pri ZŠ V.Javorku, Hliny 5, Žilina
GPS: 49.210042,18.737351


+421 905 355 840 Ing. Dušan Dobšovič
+421 918 683 079 Mgr. Eva Dobšovič Mjartan


futsal.zilina@gmail.com

Tréningy

Športové oddelenie Centra voľného času Kuzmányho 105 Žilina v spolupráci s extraligovým futsalovým klubom ŠK Makroteam Žilina a Základnou školou V.Javorku v Žiline pokračuje aj v školskom roku 2016-2017 v projekte vyhľadávania a podpory nových talentov pre halové športy s prioritným zameraním na futsal. Pod vedením odborníkov s trénerskými licenciami Slovenského futsalu sú pripravené pohybové aktivity pre deti predškolského a školského veku, i pre juniorov. Najlepší jednotlivci tak získajú reálnu možnosť venovať sa futsalu v podmienkach extraligového klubu a jeho centra talentovanej mládeže. Od školského roku 2015-2016 našiel futsal svoje miesto aj v školských osnovách, a to v podobe špecializovaných športových tried so zameraním na futsal na ZŠ V.Javorku v Žiline. Na škole sú v súčasnosti zriadené takéto triedy pre 5. a 6. ročník. Od školského roka 2016-2017 sme v rámci ZŠ V.Javorku rozšírili pohybové aktivity aj pre najmenších a v 1.ročníku pribudol predmet "Športová pohybová príprava". ŠK Makroteam bol prvý na Slovensku so špecializovaným centrom talentovanej mládeže a stal sa prvým aj pri založení futsalovej športovej triedy pri základnej škole.

Deti a žiaci vo veku 4 - 8 a 9 - 14 rokov - v športovej hale pri ZŠ V.Javorku:

Na základe výsledkov prieskumu a vzhľadom k tomu, že by sme nedokázali vyjsť v ústrety každému, rozhodli sme sa pre dva termíny - utorok 15,30 - 16,30 hod. a štvrtok 15,00 - 16,00 hod.. Každý tak dostane možnosť prísť podľa toho, ako mu vyhovuje, a kľudne aj v utorok aj štvrtok, ak máte vy a vaše dieťa chuť a záujem. Oba termíny sú voľne prístupné kedykoľvek pre všetkých, ktorý majú záujem o krúžok "Futsal a Pohybová príprava so zameraním na loptové hry".

Žiaci a juniori vo veku 14 - 18 a 18 - 21 rokov - v športovej hale pri ZŠ V.Javorku:

Pondelok 16,30 - 18,00 hod.

Utorok 18,00 - 19,30 hod.

Streda 18,30 - 20,00 hod.